Ελευθέριος Αργυρόπουλος
ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο Ελευθέριος Αργυρόπουλος είχε την πρώτη του επαφή με τα πλήκτρα του πιάνου στην ηλικία των δεκατεσσάρων. Μετά από αρκετούς πειραματισμούς και έρευνα σχετικά με την διασύνδεσιν των μαθηματικών και της μουσικής, επινόησε έναν δικόν του τρόπον διά την μουσικήν σύνθεσιν, ο οποίος βασίζεται εις τα ακέραια πολλαπλάσια του αριθμού 11, ενός πρώτου αριθμού, ο οποίος είναι ο κύριος εκφραστής της αρμονίας όπως αποδεικνύεται και μέσω της σχέσεως
ΑΡΜΟΝΙΑ = 272 => 2+7+2 = 11
Εντός των τριών έργων του, ο Ελευθέριος μεταβιβάζει τα δικά του μηνύματα μέσω διαφόρων συνδυασμών ηχοχρωμάτων και συχνοτήτων που αγγίζουν το ψυχικόν πεδίον του ανθρώπου με έναν πρωτότυπον τρόπον, διαφορετικόν από τους συνηθισμένους.