Ελευθέριος Αργυρόπουλος
Η ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ

Πριν από μερικές ημέρες, είδαμε από τηλεοράσεως τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της βουλής σχετικώς με την αποδοχήν του τρίτου μνημονίου, τα οποία ήταν 229 ναι, 64 όχι, 6 παρών και μία αποχή. Τίθεται νυν το ερώτημα: διά ποίον λόγον έγινε το δημοψήφισμα; γιατί ο πρωθυπουργός δεν ετήρησε την υπόσχεσίν του ότι θα σεβασθεί την πλειοψηφία του Ελληνικού λαού; η απάντησις είχε δοθεί πριν από έξι μήνες διά της ισοψηφίας:
Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ = Η ΛΕΠΙΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ = ΔΗΜΑΓΩΓΙΚΟΣ = 1159

Πριν αλλά και μετά από την ψηφοφορία, ο λαός παρατήρησε την κατά 180 μοίρες αλλαγή πορείας του πρωθυπουργού όσον αφορά το θέμα του μνημονίου. Δυστυχώς διά μίαν ακόμη φοράν, ο Ελληνικός λαός εξαπατήθηκε και αυτή τη φορά με τον χειρότερον τρόπον. Έτσι, διά της επομένης ισοψηφίας, φαίνεται ευκρινώς ότι ο λόγος γνωρίζει καλώς τα σχετικά γεγονότα επί της πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα μέσω του αριθμού 891:
ΤΣΙΠΡΑΣ = ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ = ΤΟΥΜΠΑ = 891

Ενώ λοιπόν εις το δημοψήφισμα επεκράτησε το όχι, όπως και είχαμε λάβει το φως από τις 2 Ιουλίου του 2015 (3 ημέρες προ του δημοψηφίσματος) διά της ισοψηφίας που ακολουθεί, ο πρωθυπουργός, παρότι είχε δεσμευθεί ότι θα σεβασθεί την βούλησιν της πλειοψηφίας, αγνόησε την επιθυμία του Ελληνικού λαού και έγινε και αυτός μνημονιακός. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΟΧΙ = ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ = 1581 Το γεγονός, ότι το λεξαριθμικόν άθροισμα των φράσεων όχι Ελληνικού λαού, Ελληνικό δημοψήφισμα, χρεοκοπία της Ελλάδος, η Ελλάς παραμένει εις το γιούρο (euro => γιούρο), καθώς και της φράσεως δύο χιλιάδες δέκα πέντε, είναι ο αριθμός 1804, αποδεικνύει διά του αλγορίθμου α΄, ότι ο λόγος γνωρίζει ότι τα γεγονότα που περιγράφουν οι προηγούμενες ισόψηφες φράσεις, είναι γεγονότα που διαδραματίζονται εντός του έτους 2015.
ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ = ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ = ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ = 1804
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ = Η ΕΛΛΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΓΙΟΥΡΟ = 1804

Ακόμη, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι αριθμοί των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας της Τετάρτης 15-7-2015 δεν είναι τυχαίοι, αλλά περιέχουν ένα κωδικοποιημένον μήνυμα, το οποίον δίδεται μέσω δύο ισοψηφιών, εκ των οποίων η μία αυτή που αφορά τα 64 όχι, δηλώνει ότι όσοι εψήφισαν όχι, το έπραξαν συνειδητά γνωρίζοντας την αλήθεια περί αυτών των βαναύσων υφεσιακών μέτρων που επεβλήθησαν από τους ευρωπαίους. Πράγματι:
ΑΛΗΘΕΙΑ = ΑΒΑΞ = Η ΝΕΑ = ΔΑΝΑΗ = ΓΕΝΕΑ = 64

Η άλλη ισοψηφία, η οποία αναφέρεται εις τα 229 ναι, συσχετίζει τον αριθμόν 229 με τις λέξεις ομηρία, δικαιολογία και η μοίρα, εννοώντας βεβαίως την σχέσιν του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με την μοίρα των Ελλήνων. Ακόμη και ο αριθμός που εξάγεται από την άθροισιν των τριών ψηφίων από τα οποία αποτελείται ο αριθμός 229, είναι ο αριθμός του υψηλού ρίσκου και του θανάτου, δηλαδή ο αριθμός 13. Είναι γεγονός:
Η ΜΟΙΡΑ = ΟΜΗΡΙΑ = ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ = 229 => 2+2+9 = 13

Όσον άφορα τους υπολοίπους ψήφους μέχρι να καλυφθεί πλήρως ο αριθμός των 300, είχαμε έξι που εψήφισαν παρών, καθώς και μία αποχή και βεβαίως 6+1 = 7, ενώ ο αριθμός 7 είναι ο αριθμός δια του οποίου περιγράφεται ο έβδομος μήνας του έτους, δηλαδή ο Ιούλιος. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι η φράσις εξήντα τέσσερα όχι, είναι ισόψηφος με φράσεις οι οποίες δηλώνουν το θάρρος και την ανεξαρτησίαν των Ελλήνων.
ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΟΧΙ = ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ = 1915
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ = Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ = 1915

Η φράσις που περιγράφει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας όσον αφορά μόνον τα ναι και τα όχι, είναι ισόψηφος της φράσεως που περιγράφει πλήρως και ολογράφως το έτος που διανύουμε. Το γεγονός αυτό, είναι εκπληκτικόν:
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΟΧΙ = 2749
ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ = 2749 !!!

Όπως είχα αναφέρει από το έτος 2010, είναι γεγονός ότι το μνημόνιον είναι μία οικονομική ομηρία των Ελλήνων. Όμως, αυτό φαίνεται και δια της ισοψηφίας που ακολουθεί:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΜΗΡΙΑ = ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ = 758

Η φράσις "Νοέμβριος δύο χιλιάδες δέκα πέντε" έχει ως άθροισμα τον αριθμόν 2351, ο οποίος αντιστοιχεί εις την φράσιν "συμφωνία Ελλάδος - Ε.Ε." Η φράσις ταύτη, είχε μελετηθεί προ ημερών και μάλιστα ισοψηφεί με μίαν ακόμη πολύ σημαντικήν, που υποδεικνύει το πολιτικόν μέλλον της Ελλάδος.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ = ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ε.Ε. = 2351
Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ = 2351

Όσον αφορά τον αριθμόν των ψήφων που έλαβε το ναι, ιδού νυν τι ο λόγος λέγει επιπλέον:
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΝΑΙ = ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ = 803 !!!

Από την αρχήν του μηνός Ιανουαρίου, είχε ανακαλυφθεί μία προβλεπτική ισοψηφία, η οποία συσχέτιζε την κυβέρνησιν Σύριζα με θέματα της οικονομίας μας και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε:
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΥΡΙΖΑ = Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ = 1713

Ακόμη, θα διαπιστώσουμε ότι και η λέξις ανασχηματισμός, δεν είναι άσχετη με τον πρόσφατον ανασχηματισμόν της κυβερνήσεως, διότι:
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ = Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΥΡΙΖΑ = 1721

Μία από τι πλέον εντυπωσιακές λεξαριθμικές ισοψηφίες από τις οποίες φαίνεται η λεπτομερής γνώσις της ιστορίας μέσω των ισοψηφιών, είναι αυτή που συνδέει την φράσιν το τρίτο μνημόνιο με τα ονόματα του Καμμένου και το Τσίπρα. Ο λόγος γνωρίζει τα πάντα:
ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ = Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ = 1488

Είναι πλέον σαφές, ότι το τρίτον μνημόνιον θα επηρεάσει αρκετά την Ελληνική οικονομία όπως και το γεγονός της εκτεταμένης χρήσεως των Α.Τ.Μ. λόγω του διαρκούς ελέγχου των κεφαλαίων, φαίνεται από την ισοψηφία που ακολουθεί: Γ΄ ΜΝΗΜΟΝΙΟ = ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ = Α.Τ.Μ. = 341 Εάν τώρα γράψουμε την φράσιν το τρίτον μνημόνιον, θα διαπιστώσουμε και πάλι ότι σχετίζεται με τα ονόματα του Τσίπρα και του Καμμένου, καθώς και με τις φράσεις Λάζαρε δεύρο έξω, όπως και αναστάσιμος δράσις. Το γεγονός αυτό, δηλώνει ότι με κάποιον τρόπον πρέπει να γίνει η ανάστασις της ελληνικής οικονομίας, η οποία φαίνεται να είναι σε ένα άσχημο τέλμα.
ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ = ΛΑΖΑΡΕ ΔΕΥΡΟ ΕΞΩ = ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΔΡΑΣΙΣ = 1588
Ο ΠΑΝ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ + Ο ΤΣΙΠΡΑΣ = ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ = 1588 !!!

Η νοήμων ελληνική γλώσσα είναι μοναδική ακόμη και όσον αφορά την ροήν των διαφόρων γεγονότων. Ιδού μία ακόμη σχετική ισοψηφία με την ροήν ορισμένων εκ των σχετικών γεγονότων κατά το έτος 2015:
Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ = ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ = 2253

Όσον αφορά την δέσμευσιν των καταθέσεων των ελλήνων πολιτών, η οποία είναι ακόμη εν ισχύ, ο Έλλην λόγος, δηλώνει ότι αυτή είναι προάγγελος μίας καταστροφής χωρίς να διευκρινίζει περί ποίας καταστροφής πρόκειται.
ΔΕΣΜΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ = Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ = 2590

Από τελευταία δημοσιεύματα διαφόρων εφημερίδων, αλλά και του διαδικτύου, όπως και από ανακοινώσεις τηλεοπτικών διαύλων, ανεφέρθη ότι ο τέως υπουργός οικονομικών είχε σχέδιον για την επιστροφή στη δραχμή. Ο λόγος το γνωρίζει δια της ισοψηφίας:
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ = ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ = 2534 !!!

Σχηματίζοντας τώρα την φράσιν κάπιταλ κοντρόλ, η οποία είναι η δια των ελληνικών χαρακτήρων γεγραμμένη φράσις που παράγεται εκ της φράσεως capital control, φαίνεται αμέσως ένας συσχετισμός με τον Σεπτέμβριον μήνα, όπως και με κάποια προφητεία του Κοσμά του Αιτωλού.
ΚΑΠΙΤΑΛ ΚΟΝΤΡΟΛ = Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ = Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ = ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ = 1082

Η πυθαγόρειος αριθμοσοφία, γνωρίζει καλώς ότι ο έλεγχος των τραπεζικών κεφαλαίων είναι σχετιζόμενος με το δημοψήφισμα του ναι η του όχι. Αυτό, φαίνεται μέσω του αριθμού 2330 ως εξής:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΝΑΙ Η ΟΧΙ = 2330

Εκ των ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι ο λόγος μας δίδει την γνώσιν μέσω της πυθαγορείου αριθμοσοφίας όπως φαίνεται και διά της ισοψηφίας:
Ο ΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ = ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑΣ = 2188

H παράδοσις και το ιστορικόν παρελθόν, αποτελούν μία χαρακτηριστικήν αλυσίδαν εις την ζωήν του Ελληνικού έθνους και του λαού του. Εχθρός του έθνους, είναι εκείνος ο οποίος μισεί θανάσιμα τη δημοκρατία και την ελευθερία των πολιτών του. Όμως, όπως φαίνεται και από μίαν παλαιάν ρήσιν, η Ελλάς προώρισται να ζήση και θα ζήση, αλλά πρέπει να αγωνισθούμε όλοι μας.
Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΩΡΙΣΤΑΙ ΝΑ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΣΗ = ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝΑΣΗΣ = 2483