Ελευθέριος Αργυρόπουλος
Η ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ ΤΟΥ 1983

Πριν από τουλάχιστον είκοσι χρόνια, κάποιοι ερευνηταί και συγγραφείς, αρχής γενομένης από τον αείμνηστον συγγραφέα Ιωάννη Φουράκη, είχαν ασχοληθεί με ένα ιδιαίτερον θέμα το οποίον σχετίζεται με κάποιους Ελληνόπαιδες που είναι γεννημένοι τον Απρίλιον του έτους 1983. Είναι γεγονός, ότι ορισμένα από τα Ελληνόπουλα που εγεννήθησαν τον Απρίλιον του έτους 1983, διαθέτουν ξεχωριστές και σπάνιες ικανότητες, μία εκ των οποίων είναι ότι ο δείκτης νοημοσύνης τους είναι αρκετά υψηλότερος από αυτόν του μέσου όρου. Από το σύνολον των χιλιάδων αυτών Ελληνοπαίδων, ορισμένα εξ αυτών έχουν μελετηθεί για τις διάφορες ιδιάζουσες ικανότητες που παρουσιάζουν. Από κάποιους ερευνητές, εικάζεται ότι οι ειδικές ικανότητες που έχουν αυτοί οι Έλληνες, οφείλονται εις το ότι αυτοί συνελήφθησαν κατά την διάρκειαν του μηνός Αυγούστου του 1982, όταν παρατηρήθηκε ένα ουράνιον φαινόμενον που λαμβάνει χώραν κάθε 343 έτη. Η περίοδος του φαινομένου αυτού, συνέπεσε ακριβώς με την χρονικήν περίοδον των κυνικών τραυμάτων, τα οποία έλαβαν χώραν τον Αύγουστον του 1982. Το επίκεντρον των επιρροών των επιδράσεων του φαινομένου αυτού, ήταν ο ευρύτερος χώρος του Αιγαίου. Η επόμενη ισοψηφία, αποδεικνύει την γνώσιν των λεξαρίθμων διά το γεγονός ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Απρίλιον του 1983 συνελήφθησαν τον Αύγουστον του 1982 και δεν είναι τυχαίον, ότι ο αριθμός της ισοψηφίας αυτής (4968) έχει πυθμενικόν αριθμόν τον αριθμόν 9, ο οποίος ισοδυναμεί με τους εννέα μήνες της κυήσεως.
ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ = 4968 ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΕΣ ΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΕΤΕΙ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ = 4968 => 4+9+6+8 = 27 => 2+7 = 9 !!!

Τα κυνικά τραύματα οφείλονται εις τον αστερισμόν του Σειρίου, ο οποίος με την αυξημένης εντάσεως ακτινοβολία του (όταν βεβαίως αυτή υπάρχει) επηρεάζει κατά κάποιον τρόπον την δομή του γενετικού υλικού των Ελλήνων. Ορισμένοι ερευνηταί έχουν αναφέρει ότι το φαινόμενον που συνέβη τον Αύγουστον του έτους 1982, πληρούσε τις προϋποθέσεις διά την ανωτέρω περιγραφήν και δεν είναι τυχαίον το γεγονός ότι η φράσις κυνικά τραύματα, ισοψηφεί με την λέξιν Αύγουστος.
ΚΥΝΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ = ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ = 1644

Οι τρεις φράσεις που ακολουθούν, συσχετίζουν τα παιδιά του 1983 με τους πανέλληνες του Μυστρά, καθώς και με το παρελθόν έτος 2013, κατά το οποίον αυτά είχαν συμπληρώσει το τριακοστόν έτος της ηλικίας τους.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ = 2350
ΕΤΟΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ = ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ = 2350

Το γεγονός ότι κάποια από τα παιδιά του 1983 είναι προικισμένα με υπερφυσικές δυνάμεις, φαίνεται και από την ισοψηφία που ακολουθεί:
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ = ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ = 1785
ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΛΛΗΝΩΝ = ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ = 1785

Τα προαναφερθέντα ενισχύονται και διά της ισοψηφίας που ακολουθεί, η οποία δηλώνει επιπλέον ότι πρόκειται για ένα γένος ηρώων και για ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μέσα τους το μέτρον και το γνώθι σ’ αυτόν και θα παίξουν μεγάλον ρόλον ακόμη και εις το πολιτικόν μέλλον της Ελλάδος. Επιπλέον, από την επόμενη ισοψηφία, φαίνεται ότι η εξαφάνισις του μικρού Μπεν Νίνταμ, η οποία έλαβε χώραν εις την νήσον της Κω το έτος 1991, ενδέχεται να έχει σχέσιν με κάποιους οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα για τους Ελληνόπαιδες του 1983. Ακόμη, δεν είναι τυχαίον το γεγονός ότι κάποιοι θεωρούν ότι ένα από τα πολύ σημαντικά Ελληνόπουλα που γεννήθηκαν τον Απρίλιον του 1983 έχει γεννηθεί εις την νήσον της Κω.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ = ΑΠΟΚΡΥΦΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ = ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ = ΓΕΝΟΣ ΗΡΩΩΝ = ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ = Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΕΝ ΝΙΝΤΑΜ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ = 2086

Διά της φράσεως τα παιδιά ίντιγκο, περιγράφονται και τα Ελληνόπουλα που εγεννήθηκαν τον Απρίλιον μήνα του 1983. Το γεγονός ότι η φράσις αυτή ισοψηφεί με τις λέξεις Ανδρομέδα και Σείριος, καθώς και με την φράσιν έσσεται ήμαρ, δηλώνει την σχέσιν του προαναφερθέντων επιρροών του Σειρίου που επηρέασε την γέννησιν αυτών, καθώς και το ότι κάποια ημέρα, αυτά θα αντεπιτεθούν εναντίον αυτού του σάπιου και ανθελληνικού συστήματος, ώστε να επανέλθει η Ελλάς εκεί που της αξίζει. Η επιπλέον ισοψηφία με την φράσιν Δήμος Μήλου, συσχετίζει μία ακόμη περιοχή του Αιγαίου με αυτά.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΝΤΙΓΚΟ = ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ = ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ + ΣΕΙΡΙΟΣ = ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ = ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ = 870

Η αρχαία φράσις μολών λαβέ, ισοψηφεί με τις λέξεις νικηφόρος, αδήμευτος και αμύθητος, ενώ επιπλέον έχει τον ίδιον αριθμόν με τον λεξάριθμον του ενάρθρου ονόματος της Κω. Αυτό, δηλώνει ότι η Κως είναι μία πολύ σημαντική περιοχή της Ελλάδος, η οποία θα παίξει μεγάλον ρόλον εις το μέλλον.
Η ΚΩΣ = ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ = ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ = ΑΔΗΜΕΥΤΟΣ = ΑΜΥΘΗΤΟΣ = 1028

Υπολογίζοντας το λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως νήσος Κως, διαπιστώνουμε ότι αυτό ισοψηφεί με τις φράσεις υπόγειες στοές, το μυστήριον, τέκνα ουρανίας Ελλάδος, καθώς και με την φράσιν εξωγήινοι εισβολείς. Έτσι, η πιθανότης ότι η νήσος Κως συσχετίζεται με τουλάχιστον ένα εκ των ελληνοπαίδων του 1983 ενισχύεται και επίσης γίνεται γνωστόν, ότι οι αναφερόμενες εμφανίσεις των εξωγηίνων εις την νήσον της Κω δεν είναι τυχαίες.
ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ = ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ = ΤΕΚΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ = 1548
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ = ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ = 1548

Ακόμη, μέσω της ισοψηφίας που ακολουθεί και σχετίζεται με τον αριθμόν 2075, θα διαπιστώσουμε ότι η ολογράφως περιγραφή του έτους 1983, δηλώνει σχέσιν και με τον νομόν Αιτωλοακαρνανίας:
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ = 2075
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ = 2075

Επιπλέον, από τους ιδίους ερευνητάς αναφέρεται ότι ένα ουράνιον σώμα (πιθανότατα μετεωρίτης ή κομήτης) το οποίον προσέγγισε την Γην κατά τον Αύγουστον του 1982, προκάλεσε την εκπομπήν ακτινοβολιών, οι οποίες επηρέασαν το γενετικόν υλικόν εκείνων που συνευρέθησαν ερωτικώς κατά τον Αύγουστον μήνα του έτους αυτού. Από αυτούς και κάτω από αυτές τις συνθήκες, εγεννήθηκαν αυτά τα παιδιά.
ΕΤΟΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ = 2650
Ο ΑΣΤΗΡ Ο ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΠΡΩΙΝΟΣ = 2650

Από τους ερευνητάς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, αλλά και από αρκετούς άλλους, θεωρείται ότι τα Ελληνόπουλα αυτά έχουν μεταξύ άλλων την ικανότητα να προβλέπουν πράγματα και γεγονότα πριν ακόμη αυτά να συμβούν. Επίσης, είναι άριστοι μαθηταί και αθληταί και καταφέρνουν να φέρουν εις πέρας οτιδήποτε αναλάβουν. Ακόμη, έχουν ισχυρές ηθικές αρχές και αξίες και κάποια στιγμή θα παίξουν μεγάλον ρόλον εις το πολιτικόν και οικονομικόν μέλλον της Ελλάδος.
ΕΝ ΕΤΕΙ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ = 2450
Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΓΝΩΣΙΣ = 2450

Τα παιδιά αυτά γνωστά και ως παιδιά ίντιγκο, είναι προικισμένα με ιδιαίτερες ψυχικές δυνάμεις και από μικρή ηλικία έχουν υποβληθεί σε περίεργες εξετάσεις και έχουν κληθεί να απαντήσουν σε διάφορα ύποπτα ερωτηματολόγια, τα οποία μάλιστα είχαν υποβληθεί από την ακαδημία Αθηνών προς τα διάφορα γυμνάσια και λύκεια της Ελλάδος προ ορισμένων ετών. Είναι ακόμη γνωστόν, ότι για τα ερωτηματολόγια αυτά, έχει καταθέσει επερώτησιν εις την βουλήν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να διαπιστωθεί από που προήλθαν και βεβαίως ποίος είναι ο σκοπός της δημιουργίας αυτών.
Η ΨΥΧΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ = ΨΥΧΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ = 2451

Τα ερωτηματολόγια αυτά, τα οποία περιέχουν άφθονον στατιστικόν υλικόν διά τα εν λόγω Ελληνόπουλα, έχουν αποσταλεί και σε διάφορες μυστικές και ύποπτες οργανώσεις του εξωτερικού, οι οποίες προσεπάθησαν και προσπαθούν ακόμη και να εντοπίσουν κάποιους από τους συγκεκριμένους Έλληνες, προκειμένου να τους έχουν υπό τον έλεγχόν τους. Ορισμένοι ερευνηταί, θεωρούν ότι αυτοί οι Έλληνες έχουν εντοπισθεί και προστατεύονται από ανθρώπους της ομάδος Ε.
Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΗΝ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ = 3514
ΦΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ = ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ = ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ = 3514

Αυτός είναι ένας από τους λόγους διά τους οποίους κάποιοι κακόβουλοι και εχθροί του ελληνισμού προσεπάθησαν να τα εντοπίσουν και να τα εγκλωβίσουν, επιδιώκοντας να τα ελέγξουν είτε για να επιτύχουν την εξόντωσιν αυτών. Τα συγκεκριμένα Ελληνόπουλα, χρειάζονται προστασία από πάσης φύσεως εχθρούς του Ελληνισμού και αυτή η προστασία τους παρέχεται όχι μόνον από επίγειες, αλλά και από ουράνιες δυνάμεις, οι οποίες θα μεριμνήσουν διά την ανάστασιν του έθνους ημών, το οποίον νυν τελεί υπό κατοχήν.
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ = 4690
Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΕΓΡΗΓΟΡΩΝ = 4690

Όμως, ο λόγος ως παντογνώστης, θα μας αποκαλύψει έστω και προσεγγιστικώς, ακόμη και τον αριθμόν που αντιστοιχεί εις το πλήθος των Ελληνοπαίδων που εγεννήθησαν τον Απρίλιον μήνα του έτους 1983 μ.Χ. ο οποίος είναι 11068. Άραγε, πόσο τυχαίον μπορεί να είναι το γεγονός ότι η φράσις που δίδει την πληροφορίαν περί του αριθμού 11068 ισοψηφεί με έναν από τους στίχους του κεφαλαίου 13 της αποκαλύψεως του Ιωάννου;
ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ = 11068
ΚΑΙ ΙΝΑ ΜΗ ΤΙΣ ΔΥΝΗΤΑΙ ΑΓΟΡΑΣΑΙ Η ΠΩΛΗΣΑΙ ΕΙ ΜΗ Ο ΕΧΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ Η ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ = 11068 !!!

Πάντως, διά της ισοψηφίας που ακολουθεί, φαίνεται ότι κάποια από τα Ελληνόπουλα που εγεννήθηκαν το έτος 1983, θα παίξουν μεγάλον ρόλον δια την ανάκαμψιν της Ελλάδος σε όλους τους τομείς. Οι εχθροί της Ελλάδος δεν θα επιτύχουν τον σκοπόν τους, ο οποίος είναι η εξαφάνισις της ελληνικής φυλής, αλλά θα βρουν μπροστά τους αυτούς τους ισχυρούς, τους Ελληνόψυχους.
ΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ = 4802
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΩΝ = 4802